Hvem bør ikke få mesoterapi-behandlinger?

Diabetes

Photo: Towfiqu barbhuiya – Unsplash

Mesoterapi har opnået popularitet som en alsidig kosmetisk og medicinsk behandling, der tilbyder forskellige fordele lige fra hudforyngelse til smertebehandling.

Ikke desto mindre er ikke alle velegnede til at modtage denne behandling.

Især personer med nogle specifikke sundhedsproblemer skal udvise forsigtighed eller i nogle tilfælde helt undlade mesoterapi.

I denne artikel dykker vi ned i, hvem der bør afstå fra at gennemgå mesoterapibehandlinger, og fokuserer her især på personer med diabetes, leverproblemer, nyreproblemer, hjerteproblemer, gravide eller ammende, personer der tager blodfortyndende medicin, samt dem der lider af infektioner eller læsioner i hovedbunden.

Forståelse af de underliggende sundhedsovervejelser er afgørende for at træffe informerede beslutninger om mesoterapi.

Fra potentielle komplikationer og risici forbundet med nedsat heling til påvirkningen på metaboliske processer, udforsker vi årsagerne til, at visse personer bør nærme sig mesoterapi med forsigtighed.

Derudover lægger vi vægt på vigtigheden af individualiserede risikovurderinger, åben kommunikation med sundhedspersonale og overholdelse af professionelle retningslinjer for at sikre sikkerheden og trivslen hos dem, der overvejer eller allerede modtager mesoterapibehandlinger.

Personer med diabetes

Selvom mesoterapi anvendes af forskellige kosmetiske og medicinske årsager, anbefales det generelt ikke til personer med diabetes.

Her er flere grunde til, at personer med diabetes bør udvise forsigtighed eller undlade mesoterapi:

Infektionsrisiko

Personer med diabetes er i større risiko for at udvikle infektioner på grund af nedsat immunfunktion og forringet sårheling. Injektionsprocessen involveret i mesoterapi kan introducere bakterier i kroppen og øge risikoen for infektion.

Personer med diabetes skal være særligt forsigtige med hudrelaterede behandlinger, der kan føre til infektioner.

Forringet sårheling

Diabetes kan påvirke kroppens evne til at hele sår korrekt. Injektionerne i mesoterapi skaber mikro-sår i huden, og personer med diabetes kan opleve forsinket eller forringet heling.

Denne forsinkede heling kan øge risikoen for komplikationer såsom infektioner eller ar-dannelse.

Udsving i blodsukkerniveauerne

Nogle stoffer, der bruges i mesoterapiinjektioner, kan påvirke blodsukkerniveauerne. For eksempel kan visse vitaminer og mineraler påvirke insulinens følsomhed.

For personer med diabetes er det afgørende at opretholde stabile blodsukkerniveauer for den generelle sundhed. Enhver behandling, der potentielt kan forstyrre blodsukkerkontrollen, bør behandles med forsigtighed.

Effekter af vasokonstriktor

Nogle mesoterapiløsninger kan indeholde stoffer, der kan fremkalde vasokonstriktion (indsnævring af blodkar).

Personer med diabetes har ofte en allerede forringet blodcirkulation, og vasokonstriktion kan yderligere forværre dette problem. Dårlig blodcirkulation kan føre til komplikationer som langsom sårheling og øget risiko for infektioner.

Individualiseret risikovurdering

Hver person med diabetes er unik, og graden af tilstanden kan derfor også variere.

Før man gennemgår enhver kosmetisk behandling som mesoterapi, bør personer med diabetes gennemgå en grundig vurdering af deres sundhedstilstand med deres sundhedspersonale.

Sundhedsteamet kan vurdere den enkeltes generelle sundhed, diabetesstyring og potentielle risici ved behandlingen.

Kommunikation med sundhedspersonale

Det er afgørende, at personer med diabetes kommunikerer åbent med deres sundhedspersonale, herunder hudlæger eller kosmetiske praktiserende læger.

At informere dem om diabetesdiagnosen og den aktuelle sundhedstilstand sikrer, at behandlingen kan tilpasses for at minimere risici og komplikationer.

Personer med leverproblemer

Personer med leverproblemer, såsom leversygdom eller nedsat leverfunktion, bør udvise forsigtighed eller undgå mesoterapi af flere grunde.

Mesoterapi involverer injektion af forskellige stoffer i hudens mellemste lag, og disse injektioner kan have systemiske virkninger på hele kroppen.

Her er årsagerne til, at personer med leverproblemer bør være forsigtige med mesoterapi:

Metabolisme og eliminering af stoffer

Leveren spiller en afgørende rolle metabolismen, og det fjerne stoffer fra kroppen.

Hvis leverens funktion er forringet, kan dens evne til effektivt at bearbejde og eliminere stoffer introduceret gennem mesoterapiinjektioner derfor være nedsat.

Dette kan føre til ophobning af stoffer i kroppen og potentielt forårsage toksicitet eller forværre leverskader.

Risiko for systemisk absorption

Stoffer injiceret under mesoterapi kan blive absorberet i blodbanen.

Hos personer med leverproblemer kan den systemiske absorption af disse stoffer ændres, hvilket kan føre til uforudsigelige og potentielt skadelige virkninger på kroppen.

Potentiel hepatotoksicitet

Nogle stoffer, der bruges i mesoterapi, kan have hepatotoksiske virkninger, hvilket betyder, at de kan være skadelige for leveren.

Personer med eksisterende leverproblemer er mere modtagelige for leverskader, og indførelsen af hepatotoksiske stoffer gennem mesoterapiinjektioner kan forværre deres leversygdom.

Nedsat lægemiddelmetabolisme

Personer med leverproblemer har ofte nedsat lægemiddelmetabolisme. Stofferne brugt i mesoterapi kan have farmakologiske virkninger, og på den baggrund kan metabolismen ændres hos personer med leverdysfunktion.

Dette kan resultere i øget risiko for bivirkninger og komplikationer.

Infektionsrisiko

Leversygdom kan nedsætte immunsystemet, hvilket gør personer mere modtagelige for infektioner. Injektionsprocessen i mesoterapi bærer en risiko for at introducere bakterier, hvilket øger risikoen for infektioner.

Hos personer med leverproblemer kan infektioner have mere alvorlige konsekvenser på grund af nedsat immunfunktion.

Ændringer i blodcirkulationen

Leversygdom kan føre til ændringer i blodcirkulationen og øget tryk i venerne (portal hypertension). Injektionsprocessen i mesoterapi kan udgøre yderligere risici for personer med cirkulationsforstyrrelser og potentielt føre til komplikationer.

Potentiel interaktion med medicin

Personer med leverproblemer tager ofte medicin for at håndtere deres sygdom.

Stofferne introduceret under mesoterapi kan interagere med disse mediciner, påvirke deres metabolisme og effektivitet.

Nedsat helingsevne

Leversygdom kan påvirke kroppens evne til at hele. Mesoterapi involverer skabelse af små sår gennem injektioner, og nedsat helingsevne hos personer med leverproblemer kan øge risikoen for komplikationer.

Personer med nyreproblemer

Det er vigtigt for personer med nyreproblemer at konsultere deres sundhedspersonale, inden de overvejer mesoterapi eller andre medicinske behandlinger.

Her er hvorfor:

Udskillelse af stoffer

Nyrerne spiller en afgørende rolle i at filtrere og udskille affaldsprodukter og stoffer fra blodet.

Hvis nyrerne ikke fungerer korrekt, kan der være nedsat evne til effektivt at eliminere stoffer introduceret gennem mesoterapi.

Risiko for Nefrotoksicitet

Nogle stoffer, der bruges i mesoterapi, kan have nefrotoksiske (nyreskadelige) egenskaber.

For eksempel kan visse medicin- eller mineraler, der injiceres under mesoterapi, blive bearbejdet af nyrerne, og personer med nyreproblemer kan være mere modtagelige for toksicitet.

Væske- og elektrolytubalance

Nyrefunktionssvigt kan føre til ubalance i væske og elektrolytbalancen.

Mesoterapiinjektioner kan bidrage til forskydninger i væske- og elektrolytniveauerne, hvilket potentielt kan forværre eksisterende ubalancer og lægge yderligere stress på nyrerne.

Risiko for hypertension

Nyreproblemer er ofte forbundet med hypertension (højt blodtryk).

Nogle stoffer, der bruges i mesoterapi, kan påvirke blodtrykket, og personer med nyreproblemer kan være mere følsomme over for disse virkninger, hvilket øger risikoen for hypertension.

Nedsat udrensning af lægemidler

Personer med nyreproblemer kan opleve nedsat evne til at udrense lægemidler fra blodbanen.

Stoffer, der injiceres under mesoterapi, kan interagere med medicin, som personer med nyreproblemer tager, hvilket øger risikoen for bivirkninger eller ændret lægemiddelmetabolisme.

Potentielle allergiske reaktioner

Stofferne i mesoterapi, såsom vitaminer eller medicin, kan forårsage allergiske reaktioner.

Personer med nyreproblemer kan allerede have nedsatte immunsystemer, og allergiske reaktioner kan yderligere belaste kroppen og potentielt føre til større komplikationer.

Væskeansamling

Nyreproblemer kan føre til væskeansamling (ødem).

Mesoterapiinjektioner kan bidrage til væskeforskydninger og forværre ødem hos personer med nedsat nyrefunktion.

Generelle sundhedsrisici

Personer med nyreproblemer har ofte nedsat generel sundhed.

Mesoterapi kan udgøre yderligere risici, og eventuelle komplikationer kan være mere udfordrende at håndtere i sammenhæng med eksisterende nyreproblemer. 

Personer med hjerteproblemer

Personer med hjerteproblemer, såsom hjerte-kar-sygdomme eller andre udfordringer med hjertet, bør udvise forsigtighed eller undgå mesoterapi af flere årsager:

Belastning på hjerte-kar-systemet

Mesoterapiinjektioner kan indeholde stoffer, der kan påvirke hjerte-kar-funktionen.

For eksempel kan visse medicin- eller forbindelser påvirke blodkarrenes dilation eller kontraktion.

Personer med hjerteproblemer kan være mere følsomme over for belastninger på hjerte-kar-systemet, hvilket øger risikoen for komplikationer som forhøjet blodtryk eller arytmier.

Risiko for ugunstige hjerte-kar påvirkninger

Da bare selve injektionsprocessen kan udgøre en risiko for ugunstige hjerte-kar påvirkninger, især hos personer med eksisterende hjerteproblemer.

Stress og angst forbundet med behandlingen kan potentielt udløse hjerte-kar påvirkninger som kan udmønte sig som angina (brystsmerter), arytmier eller endda hjerteanfald.

Hæmodynamiske ændringer

Nogle stoffer, der bruges i mesoterapi, kan forårsage ændringer i blodgennemstrømningen og hæmodynamik.

Personer med nedsat hjertefunktion kan have svært ved at tilpasse sig disse ændringer, hvilket øger stresset på hjertet.

Væskeansamling og overbelastning

Hjerteproblemer involverer ofte problemer med væskeansamling og overbelastning.

Mesoterapiinjektioner kan bidrage til væskeophobning, og potentielt forværre overbelastning hos personer med hjertesvigt eller andre hjerteproblemer.

Interaktion med andet medicin

Personer med hjerteproblemer tager ofte medicin for at håndtere deres udfordringer, såsom blodfortyndere eller medicin til regulering af blodtrykket.

Stofferne injiceret under mesoterapi kan interagere med disse mediciner og føre til utilsigtede bivirkninger eller ændringer i deres effektivitet.

Risiko for trombose

Hjerte-kar-sygdomme er forbundet med øget risiko for trombose (blodpropper).

Injektionsprocessen og stofferne, der bruges i mesoterapi, kan yderligere øge denne risiko, især hvis personen har en historie med koagulationsforstyrrelser eller vaskulære komplikationer.

Gravide eller ammende kvinder

Gravide kvinder og ammende mødre frarådes generelt at gennemgå mesoterapibehandlinger af flere årsager:

Potentielle risici for fostret, eller spædbarnet

Sikkerheden ved de stoffer, der bruges i mesoterapi under graviditet og amning, er ikke veldokumenteret.

Der er begrænset forskning om, hvordan disse stoffer kan påvirke udviklingen af fosteret eller det det lille spædbarn. Indsprøjtede stoffer kan potentielt påvirke placenta eller være til stede i modermælken, hvilket udgør en risiko for barnet.

Hormonelle ændringer

Graviditet og amning indebærer betydelige hormonelle ændringer i en kvindes krop.

Disse ændringer kan påvirke, hvordan kroppen reagerer på medicin og stoffer, og det kan ændre fordelingen, samt metabolismen af indsprøjtede stoffer.

Påvirkningen af mesoterapi på disse hormonelle ændringer er ikke fuldt undersøgt, og klarlagt.

Potentiale for infektion eller allergiske reaktioner

Mesoterapi involverer injektioner, og derfor vil der der altid være en risiko for infektion eller allergiske reaktioner.

Gravide kvinder og ammende mødre kan være mere modtagelige for infektioner, og der er bekymring for, at disse komplikationer kan skade det fostret, eller det lille spædbarn.

Mangel på sikkerhedsdata

Mange stoffer, der bruges i mesoterapi, er ikke blevet specifikt undersøgt med henblik på sikkerhed hos gravide eller ammende personer.

Uden tilstrækkelige data om potentielle risici og fordele er det fornuftigt at være forsigtig og undgå unødvendige behandlinger under denne følsomme periode.

Hormonelle ændringer og hudfølsomhed

Graviditet indebærer betydelige hormonelle udsving, der kan påvirke hudens følsomhed og respons på behandlinger.

Hudændringer, såsom øget pigmentering og øget følsomhed, kan påvirke resultaterne og risiciene forbundet med mesoterapi.

Potentiale for komplikationer

Graviditet i sig selv kan være forbundet med forskellige komplikationer, og introduktion af yderligere faktorer, såsom traumer fra injektioner eller risikoen for infektion, kan øge sandsynligheden for ugunstige resultater.

Immunsystemet gennemgår ændringer under graviditeten, hvilket potentielt ændrer kroppens respons på de indsprøjtede stoffer.

Væske- og elektrolytbalance

Nogle blandinger brugt i mesoterapi kan indeholde stoffer, der kan påvirke kroppens væske- og elektrolytbalance.

Gravide kvinder er allerede tilbøjelige til ændringer i deres væskeretention og yderligere forstyrrelser i denne balance kunne have utilsigtede konsekvenser både for moderen og fostret. 

Angst samt stress hos moderen

Graviditet og perioden efter fødslen kan være fysisk og følelsesmæssigt krævende. Introduktion af kosmetiske behandlinger allerede her, – især dem med usikre sikkerhedsprofiler, kan bidrage til moderens stress og angst.

Mental trivsel er en vigtig del af moderens sundhed og bør nøje overvejes.

Overvejelser under amning

Hvis en kvinde overvejer mesoterapi under amning, findes der bekymringer om, at stofferne når modermælken og potentielt påvirker det ammende spædbarn.

Modermælk er en primær kilde til ernæring for et spædbarn, og introduktion af ukendte stoffer kan udgøre unødvendige risici.

Hvis du tager blodfortyndende medicin

Selvom mesoterapi generelt er sikker, er det måske ikke egnet for personer, der tager antikoagulant medicin, også kendt som blodfortyndere.

Her er flere grunde til, at mesoterapi bør undgås i sådanne tilfælde:

Øget risiko for blødning

Antikoagulant medicin virker ved at hæmme blodstørkningen, hvilket betyder, at enhver punktering eller injektionssted kan føre til forlænget blødning.

Mesoterapi involverer flere injektioner, og risikoen for overdreven blødning er forhøjet hos personer, der tager antikoagulanter.

Blå mærker

Antikoagulanter gør blodkar mere skrøbelige, hvilket øger sandsynligheden for blå mærker.

Mesoterapi involverer injektioner, der kan forårsage blå mærker selv hos personer, der ikke tager antikoagulanter.

Kombinationen af disse to faktorer kan resultere i mere alvorlige og længerevarende blå mærker.

Forsinket heling

Antikoagulanteffekten kan også forsinke den naturlige helingsproces. Mesoterapi indebærer introduktion af stoffer i huden, og helingsresponsen er afgørende for succesen af behandlingen.

Nedsat heling på grund af antikoagulant medicin kan nedsætte, eller forringe resultaterne af mesoterapi.

Komplikationer

Der er øget risiko for komplikationer, såsom hæmatomdannelse (ophobning af blod uden for blodkar), når antikoagulanter kombineres med kosmetiske procedurer som mesoterapi.

Personer, der lider af en infektion eller læsion på hovedbunden

Her er grunden til, at personer, der lider af en infektion eller læsion på hovedbunden, bør undgå mesoterapi:

Risiko for spredning af infektion

 • Åbne sår: Infektioner og læsioner på hovedbunden involverer ofte åbne sår eller nedsat barriere i huden.
 • Mesoterapi kræver flere injektioner i hovedbunden, og disse injektionssteder kan fungere som indgangspunkter for bakterier, hvilket potentielt kan forværre den eksisterende infektion eller føre til nye infektioner.
 • Risiko for yderligere infektion: Injektionsprocessen indføres stoffer i huden, og hvis hovedbunden er inficeret, er der en risiko for at infektionen bliver overført til de injicerede områder, hvilket øger sandsynligheden for komplikationer.

Nedsat helingsproces

 • Nedsat immunrespons: Infektioner lægger allerede en byrde på immunsystemet, og indførelsen af fremmede stoffer gennem mesoterapi kan yderligere belaste kroppens evne til at bekæmpe infektionen.
 • Dette kan resultere i nedsat evne, eller forsinket heling af både infektionen og injektionsstederne.

Øget ubehag og komplikationer

 • Smerter og ubehag: Tilstedeværelsen af en infektion eller læsion kan gøre hovedbunden mere følsom og smertefuld.
 • Mesoterapi involverer flere injektioner, hvilket kan forårsage yderligere ubehag og måske ikke tolereres godt af personer, der allerede oplever smerter.
 • Komplikationer: Kombinationen af et eksisterende problem i hovedbunden, sammen med den invasive karakter af mesoterapi øger risikoen for komplikationer, såsom dannelse af bylder eller spredning af infektion.

Uforudsigelig behandlingsrespons

 • Variabel absorption: Findes der allerede infektioner eller sår, kan hudens evne til at absorbere og distribuere de injicerede stoffer ændres.
 • Dette kan resultere i uforudsigelig respons på behandlingen, og potentielt mindske effektiviteten af mesoterapi.

Sikkerheds- og etiske overvejelser

 • Professionelle retningslinjer: Sundhedspersonale og behandlere ledes generelt af etiske overvejelser og professionelle standarder, der prioriterer patientens sikkerhed.

At udføre mesoterapi på personer med hovedbundsinfektioner, eller læsioner anbefales ikke,  på grund af de øgede risici involveret herved. 

Konklusion

Vigtigheden af individualiserede risikovurderinger, kommunikation med sundhedspersonale og overholdelse af sikkerhedsretningslinjer er nødvendige for at sikre trivslen hos personer, der overvejer eller gennemgår mesoterapi.